Ogólnopolski Turniej Tańca

Disco-dance, Hip-hop i Break-dance


10 grudnia 2006

100 KB, 800x600 96 KB, 800x600 98 KB, 800x600 97 KB, 800x600 99 KB, 800x600
99 KB, 800x600 102 KB, 800x600 103 KB, 800x600 102 KB, 800x600 97 KB, 800x600
93 KB, 800x600 90 KB, 800x600 94 KB, 800x600 99 KB, 800x600 100 KB, 800x600
104 KB, 800x600 112 KB, 800x600 95 KB, 800x600 96 KB, 800x600 93 KB, 800x600
95 KB, 800x600 96 KB, 800x600 91 KB, 800x600 98 KB, 800x600 100 KB, 800x600
99 KB, 800x600 98 KB, 800x600 96 KB, 800x600 98 KB, 800x600 99 KB, 800x600
100 KB, 800x600 101 KB, 800x600 102 KB, 800x600 102 KB, 800x600 101 KB, 800x600
101 KB, 800x600 103 KB, 800x600 107 KB, 800x600 102 KB, 800x600 100 KB, 800x600
107 KB, 800x600 110 KB, 800x600 103 KB, 800x600 98 KB, 800x600 99 KB, 800x600