tlo
pasek
top

Aktualności:

- podane terminy zajęć do indywidualnego wyboru
- uczestnicy sami ustalają terminy zajęć
- indywidualne lekcje tańca również dla par ślubnych
- wszystkich chętnych chcących trenować w Klubie Tańca Sportowego "Napoleon" zapraszamy do naszej szkoły tańca.

Taniec towarzyski w Polsce

 

Historia polskiego tańca towarzyskiego sięga roku 1954. Już wtedy w Krakowie powstał pierwszy Amatorski Klub Taneczny przy Krakowskim Domu Kultury, popularnie zwanym „Pałacem pod baranami". Ta pierwsza instytucjonalna forma ruchu tanecznego skupiała wiele znakomitości, których nazwiska winniśmy pamiętać. Pierwszym prezesem, od roku 1957, był M. Kusza. Jego zastępcą był Marian Wieczysty - wielka postać polskiego tańca towarzyskiego.

Marian Wieczysty urodził się we Lwowie w 1902 roku. We Lwowie w szkole baletowej Stanisława Faliszewskiego, następnie w szkole tańca Antoniny Wendl de Lehenstein, Marian Wieczysty zdobywał pierwsze „taneczne szlify". Od 1929 pracował jako samodzielny nauczyciel tańca we Lwowie. W 1935 powołał dożycia Związek Zawodowy Nauczycieli Tańca Rzeczypospolitej Polskiej. Druga wojna światowa przerwała tę działalność. Wojenna zawierucha rzuciła Wieczystego do Krakowa. Tam też, zaraz po wyzwoleniu, założył własną szkołętańca i rozpoczął szkolenie par turniejowych. W 1948 po raz pierwszy polska para bierze udział w turnieju tanecznym o Mistrzostwo Europy i wchodzi do finału. W roku 1956 Wieczysty porzucił prywatna szkołę i poświecił się bez reszty upowszechnianiu tańca towarzyskiego w kraju. Od 1962 roku piastował funkcję prezesa.

Ogólnopolski zasięg tańca towarzyskiego swój początek bierze w 1966 roku. Dnia 9 czerwca 1966 roku rozpoczęto starania o zarejestrowanie Federacji Klubów i Stowarzyszeń Tanecznych. Jej pierwszym prezesem był Bogusław Jabłoński. Rejestracja Federacji nastąpiła 14 kwietnia 1971 roku. Mało jest dziś dokumentów, które mogły by przypomnieć kolejne turnieje tańca towarzyskiego. Jedynie prywatne zbiory medali, pucharów, czy zdjęć z tamtych lat świadczą o tym, że nasi rodzice, dziadkowie z powodzeniem rywalizowali na polskich i światowych parkietach.

W 1978 roku Mariana Wieczystego uhonorowano nagroda miasta Krakowa zaosiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury. W 1981 roku przyznanoprofesorowi godność Honorowego Prezesa Polskiej Federacji Tańca, a w 1982 - najwyższą w świecie nagrodę taneczną - Carl Alan Overseas Award '81. MarianWieczysty do końca swych dni związany był z ruchem tanecznym. 3 marca 1985 roku na nadzwyczajnym zgromadzeniu FSiKT przemianowano na Polskie Towarzystwo Taneczne. Pierwszym prezesem PTT został Wiesław Szczuciński. W kolejnych latach funkcję tę kilkakrotnie piastował Bogusław Jabłoński. W 1981 roku Jabłoński wyemigrował do Kanady, gdzie żyje do dziś.

Obecnie Polskie Towarzystwo Taneczne ma w swych szeregach kilka tysięcy par wszystkich kategorii tanecznych, jest członkiem międzynarodowychorganizacji, między innymi:

- World Rock & Roll Confederation

- International Dance Sport Federation

- International Dance Organization.

 

baner