Jubileusz na parkiecie

     Grażyna Potocka jest znaną bydgoską nauczycielką tańca. W tym roku obchodzi 25 - lecie pracy zawodowej. Uroczystości z okazji jubileuszu odbyły się w Zespole Szkół „Copernicanum” przy ul. Kopernika 1. Uczniowie Potockiej zaprezentowali swe umiejętności od klasycznego walca po break - dance. Ich mistrzyni - jak sama mówi - tańczy od urodzenia:

    - Nie wyobrażam sobie życia bez muzyki i tańca. To jedyna rzecz, której jestem w stanie poświęcić całe życie.

    O tym, że będzie nauczycielką tańca, zdecydowała chodząc do bydgoskiego Technikum Elektronicznego. Po ukończeniu szkoły zdolności taneczne rozwijała w Poznaniu i Olsztynie. Tam uzyskała dyplom nauczycielki tańca.     

- Moje zamiłowania artystyczne stopniowo się zmieniały. Najpierw trenowałam akrobatykę, później balet. Ostatecznie zaczęłam tańczyć i tak jest do dziś - dodaje Potocka.

    W ciągu kilkunastu lat nauczyła tańczyć setki bydgoszczan.
- Swoją pasją zaraziłam również córkę. Tańczy prawie wszystko od walca po taniec współczesny - mówi Potocka.
Poza tańcem czas zajmuje jej pogłębianie zainteresowań psychologicznych.

GAZETA WYBORCZA Bydgoszcz, 30 grudnia 2002